Dzięki rosnącej popularności pojazdów napędzanych wodorem przemysł samochodowy będzie w stanie poważnie zmniejszyć zależność od paliw kopalnych oraz emisję zanieczyszczeń. I choć innowatorzy i producenci samochodów wiążą ogromne nadzieję z wodorowym ogniwem napędowym, wiele osób wciąż boi się takiego zastosowania wodoru. Temat bezpieczeństwa wodoru nieodłącznie kojarzy się z głośną katastrofą wielkiego sterowca Hindenburga, po której zaprzestano wykorzystania sterowców do przewozu ludzi, a zdjęcie przedstawiające Hindenburg w płomieniach pojawia się przy okazji każdej dyskusji na ten temat. Dlatego by rozwiać wszelkie wątpliwości odpowiedzmy sobie na pytanie, czy dzisiaj wciąż powinniśmy się bać wodoru i samochodów z wodorowym ogniwem paliwowym?

Katastrofa sterowca LZ-129 „Hindenburg”

Czy wiesz jak niebezpieczne paliwo wozisz w baku swojego samochodu? Benzyna, najpopularniejsze paliwo na świecie, oraz jej opary są łatwopalne, a w przypadku uszkodzenia zbiornika paliwo rozlewa się stwarzając w ten sposób zagrożenie pożarowe. Co się stanie, gdy uszkodzimy zbiornik, w którym znajduje się wodór? 

Wodór staje się łatwopalny po połączeniu z tlenem, gdy mieszanina wodoru w atmosferze sięga 4%. Ale nie zapominajmy, że wodór jest bardzo lekki - 15 razy lżejszy od powietrza. Dlatego jeśli nastąpi wyciek wodoru, gaz ten szybko ulotni się do góry, rozproszy i trudno będzie osiągnąć 4% mieszaninę, aby mogła zapalić się. Jednak w  przypadku zapalenia się płomień jest wąski, pionowy, bardzo szybko gaśnie i nie zagraża rozprzestrzenieniem się. Ma on również znacznie mniejsza temperaturę w porównaniu do płomienia spalania paliwa płynnego, dlatego ryzyko poparzenia jest dużo mniejsze. Porównanie spalanie wodoru i benzyny:

Źródło: RH2 NETWORK

Wodór to pierwiastek najbardziej rozpowszechniony we Wszechświecie. Jest go stosunkowo niewiele w atmosferze ziemskiej, ale olbrzymie ilości wodoru występują w jego związkach - wszelka materia biologiczna zawiera wodór, każda cząsteczka wody zawiera dwa atomy wodoru.

Jedną z bardzo ważnych zalet wodoru jest fakt, że jest zupełnie nietoksyczny. Auto wodorowe podczas jazdy nie wydziela żadnych szkodliwych substancji, a z rury wydechowej wydobywa się jedynie nietoksyczna dla człowieka i środowiska woda w postaci pary wodnej. W przeciwieństwie do wodoru, spalanie benzyny skutkuje powstaniem tlenku węgla i sadzy, które mają swój niechlubny udział w tworzeniu smogu będącego przyczyną chorób układu oddechowego i układu krążenia, oraz 230 tys. zgonów z powodu raka płuc rocznie.

 

Panel Wszelkie prawa zastrzeżone ©